* De adoptant verbindt er zich toe het welzijn van de kat te respecteren voor wat betreft de voeding, de verzorging en de huisvesting.

* De adoptant zal steeds een dierenarts raadplegen wanneer de kat ernstig ziek is, een ongeval heeft gehad of een operatie moet ondergaan.

* De kat dient jaarlijks gevaccineerd te worden en op regelmatige basis ontvlooid en ontwormd te worden.

* ’t Duffels Kattenhuisje vzw is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de kat of dierenartskosten die voortvloeien uit een ongeval, ziekte of operatie.

* Het betaalde adoptiebedrag (250 €) is een bijdrage in de onkosten en geen aankoopsom. Voor seniorkatjes (+10jaar) en muizenvangers (niet-sociale katjes) vragen we een vrije gift als adoptiebijdrage.

* Wanneer u niet langer voor de kat kan zorgen, dient deze terug te komen naar vzw ’t Duffels Kattenhuisje.  U mag de kat niet weggeven of verkopen.

* ’t Duffels Kattenhuisje vzw verklaart dat de kat door een erkende dierenarts werd onderzocht.  De adoptant erkent het risico op verborgen gebreken van de kat die door de dierenarts onmogelijk konden vastgesteld worden.  De adoptant verbindt zich ertoe in dergelijk geval ’t Duffels Kattenhuisje onmiddellijk op de hoogte te stellen.  ’t Duffels Kattenhuisje vzw kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verborgen gebreken of ziektes en de daaruit voortvloeiende kosten.  Wanneer tussenkomst van een dierenarts noodzakelijk is binnen de 1ste maand na adoptie, kan de adoptant ten allen tijde contact opnemen met ’t Duffels Kattenhuisje en/of Dierenartsenpraktijk Animalis, Stationsstraat 136, 2860 Sint-Katelijne-Waver.  ’t Duffels Kattenhuisje vzw zal dan tussenkomen in de onkosten.  Bezoek aan een andere dierenarts is steeds ten koste van de adoptant.

* Behoudens in geval van duidelijk aanwijsbare nalatigheid van de adoptant verbindt ’t Duffels Kattenhuisje vzw zich ertoe het geadopteerde dier te vervangen indien de kat ziek wordt of komt te overlijden binnen de 30 dagen na adoptie.  In gebeurlijk voorkomend geval heeft de adoptant derhalve niet het recht het betaalde bedrag terug te vorderen; ook niet wanneer hij niet wenst in te gaan op het ruilaanbod.

* De adoptant verklaart hierbij om ’t Duffels Kattenhuisje vzw steeds op de hoogte te houden wanneer de gezondheidstoestand van de kat niet meer ok is.  Bij verlies van de kat (overlijden of verloren gelopen) zal de adoptant ’t Duffels Kattenhuisje vzw hiervan op de hoogte brengen.

* ’t Duffels Kattenhuisje vzw raadt de adoptant ten strengste aan om de kat minstens 3 maanden binnen te houden, alvorens deze buitenshuis te laten gaan.

* Wanneer de kat adoptieklaar is, is deze gechipt, ontvlooid, ontwormd, gesteriliseerd/gecastreerd, gevaccineerd en geregistreerd.

* Bij annulering van de reservering/plaatsing van het dier of bij teruggave van de bovenvermelde kat wordt de betaalde adoptiebijdrage en/of voorschotbedrag niet terugbetaald.  (enkel wel wanneer de kat ziek wordt/overlijdt binnen 30 dagen na adoptie – zie hierboven)..